Zatrudnienie w sektorze prywatnym

Zatrudnienie w sektorze prywatnym

Kondycja naszego kraju nie jest najlepsza, a ma to swoje bezpośrednie przełożenie na kondycję poszczególnych sektorów, a w tym także sektora indywidualnej działalności gospodarczej. Zatrudnienie w tym sektorze stale spada i trudno przypuszczać by w niedługim czasie cokolwiek miało się zmienić. Przedsiębiorcy niezbyt chętnie decydują się dzisiaj na zatrudnienie jakichkolwiek pracowników co wiąże się z niepewnością w branży oraz coraz trudniejszymi warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy boją się inwestować i rozwijać własną działalność gospodarczą czemu oczywiście trudno się dziwić zwłaszcza że problemy dotyczą coraz większej liczby sektorów. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na kondycję naszego kraju ponieważ bez silnej gospodarki trudno oczekiwać, że kraj będzie się rozwijać. Tymczasem sytuacja kraju niekorzystnie wpływa przede wszystkim na najmniejszych przedsiębiorców, którzy mają ogromne problemy z płynnością finansową nie mówiąc już o jakimkolwiek rozwoju, który do tej pory był dla nich priorytetem. Trzeba zmian i gruntownej reformy pozwalającej państwu szybciej się rozwijać między innymi poprzez silnie działającą gospodarkę, która miejmy nadzieję z biegiem czasu będzie działać coraz lepiej na czym wszyscy skorzystamy.