Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przedsiębiorcy, którzy chcą realizować wraz z działalnością podstawową działalność socjalną na rzecz pracowników, mogą dokonywać odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Obowiązek taki jest nałożony na jednostki budżetowe i przedsiębiorstwa zatrudniające, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia. Rzeczą ciekawą jest to, że przedsiębiorcy mimo takiego obowiązku mogą odstąpić od tworzenia funduszu. Nie dotyczy to jednostek budżetowych. Nie oznacza to, że nie wolno przedsiębiorcom zatrudniającym mniejszą liczbę pracowników, dokonywać takich odpisów. Nie ma takich ograniczeń. Z tego funduszu mogą być przeznaczane pieniądze na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych oddanych do dyspozycji pracownikom i ich rodzinom, sfinansowanie kolonii i wakacji wyjazdowych dla dzieci pracowników, udzielenie zapomogi finansowej lub pożyczki i wiele innych związanych z działalnością socjalną. Księgowy powinien do planu kont dodać dwa konto. Pierwsze to oczywiście Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a drugie Fundusze specjalne. Oba te konta są niezbędne do prowadzenia pełnej ewidencji i księgowości związanej z odpisami na ten oto fundusz. Korzyścią z korzystania z ZFŚS jest przede wszystkim zadowolenie pracowników i ich rodzin. Do tego dochodzi ich dobra kondycja fizyczno-psychiczna, jeśli korzystają z tych możliwości.