Wyposażenie materialne giełdy

Wyposażenie materialne giełdy

Jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić giełda po, to by móc funkcjonować jest wyposażenie materialne. Mało, kto wie, co to znaczy i często to określenie budzi wiele kontrowersji. Nie jest to wytłumaczone w jasny i przejrzysty sposób i każdy może interpretować tą zasadę na swój sposób. Otóż wyposażenie materialne giełdy to bardzo ważna rzecz wpływająca na sprawność jej funkcjonowania. Najważniejszą rzeczą jest duże przestronne główne pomieszczenie giełdowe. W centrum takiego pomieszczenia w zależności od jego rozmiarów powinny znajdować się tak zwane ringi, czyli miejsca wydzielona od reszty, w których zawiera się wszelkie transakcje i przeprowadza rozmowy z kontrahentami. Obok centralnego pomieszczenia bardzo często znajdują się różnego rodzaju pomieszczenia pomocnicze. Są to zazwyczaj pokoje zajmowane przez władze administracyjne danej giełdy. Muszą być one, blisko, ponieważ ludzie administrujący prace giełdy muszą być na każde zawołanie uczestników i w razie potrzeby rozwiązywać wszelkie problemy. Oprócz tego powinno również znajdować się pomieszczenie przeznaczone dla ludzi obsługujących wszelkie potrzebne do działania urządzenia. Bardzo często spotykane jest również oddzielny pokój dla pracy i ludzi zajmujących się relacjonowanie pracy giełdy. Tak, więc zaplecze materialne jest bardzo ważne do tego, by giełda mogła funkcjonować w sposób sprawny i nieograniczający wygody jej użytkowników i obsługi. Należy pamiętać, że każda giełda to tak naprawdę miejsce pracy, które musi być przystosowane dla pracowników i spełniać wszelkie normy mówiące o tym jak powinny wyglądać pomieszczenia w tego typu instytucji.