Wycieczka po okienkach i już masz firmę

Na to czy ktoś jest zadowolony ze swoje pracy wpływa nie tylko wysokość wynagrodzenia ale również charakter zajęcia. Oczywiście ktoś dobrze się czuje w każdej pracy i ważne jest dla niego to, by dostawał za to godne pieniądze. Ktoś inny natomiast jest w stanie zwolnić się z dobrej posady, byle tylko robić coś co da mu poczucie spełnienia i zwyczajną radość z pracy. Ta druga postawa sprzyja podejmowaniu ryzyka założenia własnej firmy. Oczywiście sama chęć bycia właścicielem firmy nie wystarczy lecz na pewno jest niezbędna. By otrzymać pieniądze na rozpoczęcie działalności można pójść po kredyt do banku, ale lepiej najpierw zorientować się w projektach organizowanych przez Urzędy Pracy lub wydziały dysponujące funduszami unijnymi. Tam systematycznie prowadzone są projekty, w ramach których oprócz wsparcia finansowego można otrzymać również pomoc teoretyczną poprzez udział w szkoleniach czy wykładach. Kiedy już mamy głowę pełną wiedzy a konto pełne pieniędzy można zacząć załatwiać formalności w urzędach. Kiedy zakładamy firmę jednoosobową, udać się musimy do właściwego Urzędu Gminy by tam otrzymać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. NIP-em firmy będzie nasz NIP prywatny. Konieczne będzie natomiast uzyskanie numeru REGON. Jeszcze tylko zgłoszenie do ZUS-u o opłacaniu składem i wszystko gotowe by zacząć zarabiać na własny rachunek.