Warunki, aby otrzymać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy

Najistotniejszą rzeczą jest fakt, że aby otrzymać dotację z Urzędu Pracy, trzeba być koniecznie zarejestrowanym, jako osoba bezrobotna. Jednak to nie wystarczy. W rzeczywistości takie dotacje nie są zbyt wygórowane. Najczęściej jest to nie więcej, niż dwadzieścia tysięcy złotych. W rzeczywistości, taka kwota na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest kwotą wystarczającą, jednak aby ją otrzymać, należy spełniać kilka istotnych warunków. Przede wszystkim, osoba, która się o taką dotację stara, nie może być osobą, która prowadziła działalność gospodarczą przez rok, poprzedzający złożenie aktualnego wniosku. Ponadto, taką osobę może zdyskwalifikować fakt odmówienia jakiejkolwiek możliwości zaproponowanej przez Urząd Pracy, względem podjęcia zatrudnienia. Ponadto, nie może to być osoba karana w ciągu poprzedzających dwóch lat za przestępstwa gospodarcze, ani taka, która już korzysta z innej dotacji przyznanej przez Urząd Pracy. Wszelkie dokumenty, które są niezbędne do wypełnienia podczas starania się o dotację, są do otrzymania w każdym Urzędzie Pracy. Urzędnicy powinni pomóc w razie niejasności podczas ich wypełniania. Warto jest o to zadbać, gdyż prawidłowo wypełnione wnioski są bardzo istotną częścią procesu przyznawania dotacji osobom zarejestrowanym w urzędzie, jako bezrobotne.