Terminy grania na giełdzie

Zaczynając przygodę z papierami wartościowymi i giełdą spotkamy się ze specyficzną terminologią. Przybliżymy niektóre pojęcia z tej dziedziny. Na giełdzie funkcjonują papiery wartościowe, czyli akcje i obligacje. Różnią się one między sobą poziomem ryzyka, gdzie obligacje najczęściej emitowane przez Skarb państwa charakteryzują się niskim ryzykiem, a akcje różnych przedsiębiorstw będących uczestnikami giełdy maja wysokie ryzyko inwestowania. Ponadto akcje są częścią wartości firmy i uprawniają do otrzymania dywidendy, a także do decydowania o losach spółki poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Oczywiście jeżeli posiadamy kilka akcji danej spółki nie mamy wielkich możliwości na decydowanie w sprawach zarządzania przedsiębiorstwem. natomiast obligacja ma charakter papieru dłużnego, czyli emitent obligacji pożycza od nabywcy określoną sumę pieniędzy w zamian za wykup po określonym czasie za wynagrodzeniem, które jest oprocentowaniem papieru. kolejnym często spotykanym pojęciem giełdowym jest notowanie. Większa część spółek jest notowana w ciągłych notowaniach. oznacza to, że kupno i sprzedaż akcji może się odbywać w sposób ciągły w czasie sesji giełdowej . Trwa to od 9.30 do 16.30. natomiast mogą również notowania spółek odbywać się na fiksingach, czyli transakcje odbywaj a się dwa razy dziennie o 11.15 i 15.00. natomiast zlecenia mogą być składane przez cały czas pomiędzy sesjami fiksingu. Notowania możemy oglądać online w czasie rzeczywistym.