Sztywny kurs walutowy

Sztywny kurs walutowy

Nieliczni znają się na kursach walutowych. Mało kto wie jak bardzo czułe są one na sytuacje geopolityczną i zachowania poszczególnych rządów. Jeszcze mnie osób zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje kilka rodzajów kursów walutowych, które mają ogromny wpływa na międzynarodowe rynki finansowe. Dzisiaj zajmę się tak zwanym sztywnym kursem walutowym. Jest to kurs, którego wysokość jest ustalana przez rządy państwa. Tego typu rozwiązanie charakteryzuje to, że kursy sztywne są utrzymywane na jednym poziomie przez dłuższy czas. Sztywny kurs walutowy ma jednak jeszcze inną rolę do spełnienia. Określa on tak zwany dopuszczalny korytarz wahania waluty wokół kursu centralnego. Jest to ciekawe zjawisko polegające na tym, że jeżeli istnieje nadwyżka podaży lub popytu to wtedy dana waluta powoduje większe niż to dozwolone i kiedyś ustalone odchylenia kursu. W takiej sytuacji bank centralny jest zmuszony interweniować. W przypadku, gdy nawet bank centralny nie dysponuje tak dużymi środkami finansowymi to jest zmuszony ogłosić dewaluacje waluty własnej. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, którego skutki mogą być opłakane dla gospodarki krajowej. Na szczęście nie zdarza się to bardzo często i aby doszło do takiej sytuacji muszą być spełnione bardzo skomplikowane warunki. Bardzo rzadko zbiegają się one w jednym czasie doprowadzając do dewaluacji. Najczęściej sytuacje da się opanować wcześniej i wtedy nie dochodzi do tego typu tragedii na rynkach finansowych. Kursy walutowe są tak skomplikowanym zjawiskiem, że nawet zawodowi ekonomiści cały czas się o nich uczą. To fascynujący, ale zarazem niebezpieczny temat.