Szczyt korporacyjnej władzy

Szczyt korporacyjnej władzy

W warunkach współczesnego rynku wyjątkowo trudno walczy się o rozwój i zatrzymanie spadków, kłopotliwe staje się proponowanie jakichkolwiek reform, z trudem szuka się partnerów w trudnych zmianach. A zmian dokonać trzeba wyjątkowo wiele – nie ma kraju, który uniknąłby na przestrzeni ostatnich dekad poważnych błędów, przede wszystkim zadłużenia. Deficyt praktycznie każdego europejskiego kraju wzrasta a siła ekonomiczna całej Unii Europejskiej niestety nie jest dzisiaj tak kolorowo oceniana przez analityków międzynarodowych jak jeszcze przed recesją. Dopiero kryzys finansowy przyczynił się do rewizji wielu budżetów, media i opinia publiczna zaczęły dociekać realnych nakładów finansowych i proponowanych zmian ekonomicznych. W wielu demokratycznych krajach niezadowolenie z fatalnej polityki fiskalnej doprowadziło do dekonstrukcji rządu, ale najgorzej jest wtedy, gdy lokalni przedsiębiorcy muszą zamykać swoje działalności i nie mają zagwarantowanej pracy nigdzie indziej. Niestety to prywatni przedsiębiorcy wpływają na realne możliwości gospodarek liberalnych i bez mocnej oraz przedsiębiorczej i nieco chociaż zamożniejszej klasy średniej, trudno jest budować postęp bez jednoczesnego zadłużania się. Tam, gdzie klasa średnia jest silna i zamożna, gospodarka jest w stanie znieść znacznie więcej.