Rynki finansowe są niestabilne

Rynki finansowe są niestabilne

Podobno nie ma lepszych lub gorszych momentów na handlowanie papierami wartościowymi. Można to po prostu robić mniej i bardziej umiejętnie, stosując się do pewnych wytycznych. Mogą one ułatwić osiąganie wysokich zysków, co nie znaczy, że mogą je każdemu zapewnić. Dobrym pomysłem jest przyjęcie odpowiedniej strategii, w tym rozplanowanie czasu, funduszy, założenie rachunku w odpowiednim domu maklerskim, skorzystanie z pomocy doradców. Istotne jest właściwe skalkulowanie stopy zysku i poziomu ryzyka. Może okazać się, że najwłaściwszym rozwiązaniem dla inwestora indywidualnego jest powierzenie pieniędzy jednemu z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Warto wiedzieć, że te podmioty, wraz z inwestorami OFE, generują bardzo znaczną część obrotu na warszawskiej giełdzie. Warto jednak się ostrożnie zaangażować, gdyż może być to opłacalne. Inwestowanie na giełdzie warto zaczynać pamiętając o podstawowej zasadzie, która głosi, że odpowiedni czas inwestycji to pewność zysku. I odwrotnie, stałe inwestycje na giełdzie nie mogą przynosić zysków. Notowania akcji nieustannie się zmieniają, a kluczowe jest kupno i sprzedaż akcji w odpowiednim momencie. Do realizacji potrzebne jest wiedza i czas niezbędny do śledzenia sytuacji na rynku. Należy też przyswoić sobie i stosować analizę fundamentalną oraz techniczną.