Przyjazne państwo dla przedsiębiorców

Przyjazne państwo dla przedsiębiorców

Kluczem do tego by w naszym kraju prężnie rozwijała się działalność gospodarcza jest bez wątpienia zwrócenie uwagi na regulacje prawne odnoszące się do działalności gospodarczej. Niestety w chwili obecnej można śmiało powiedzieć, że pod tym względem pozostawia to wiele do życzenia i niewiele wskazuje na to, by w najbliższym czasie polscy przedsiębiorcy próbujący swoich sił na naszym rynku mieli jakiekolwiek szanse na skuteczny rozwój własnych firm. Oczywiście nie oznacza to, że w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej jest niemożliwe gdyż tak nie jest. Bardzo ważnym elementem jest w Polsce dostosowanie nieskutecznego jak dotąd prawa do wymagań producentów tak by rejestracja działalności gospodarczej jak również jej rozszerzanie było znacznie łatwiejsze niż do tej pory. Niestety w chwili obecnej wielu przedsiębiorców podkreśla, że działalność gospodarcza w Polsce utrudniana jest właśnie przez nieskuteczne prawo z którym trudno się zmagać zwłaszcza, że przedsiębiorcy są bezradni w kwestiach związanych z rejestracją działalności gospodarczej czy też kwestiami związanymi z opodatkowaniem. Rolą państwa czy też główną polityką powinno być stworzenie przyjaznych warunków wszystkim przedsiębiorcom by można było bez większych problemów rejestrować i prowadzić działalność gospodarczą.