Pozytywne rozpatrzenie wniosku to nie wszystko

Osoby, które najczęściej składają wniosek o dotację z Urzędu Pracy są w trudnej sytuacji życiowej i pragną ją zakończyć. Okazuje się, że nawet w takim przypadku, wcale nie dzieje się to szybko. Oprócz tego, że na rozpatrzenie wniosku trzeba poczekać, trzeba również zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli dana osoba nagle rozpocznie jakąkolwiek pracę, automatycznie musi się wyrejestrować z Urzędu Pracy, a w tej sytuacji nie ma już szansy na otrzymanie dotacji. Faktem jest, że Urząd Pracy przychylniej patrzy na osoby, które traktują dotację, jako dodatkowa pomoc, ale mają własny kapitał. Tylko, że trudno jest osobie bezrobotnej uzyskać własny kapitał. Kiedy zostanie wydana decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, nie oznacza to jeszcze, że pieniądze na pewno zostaną przyznane. W pierwszej kolejności kandydat musi pozytywnie przejść przez rozmowę z doradcą zawodowym, który to szczegółowo wypytuje odnośnie pobudek dotyczących chęci prowadzenia własnej firmy. Są też obowiązkowe szkolenia, na temat prowadzenia działalności gospodarczej, które koniecznym jest zaliczyć w pozytywny sposób. Dopiero te wszystkie kryteria mogą, ale nie muszą, spowodować przyznanie pieniędzy danemu przedsiębiorcy. Ilość przyznawanych dotacji jest ograniczona pozyskanymi z Ministerstwa Pracy środkami w danym roku.