Polityka finansowa

Jak powszechnie wiadomo za politykę finansową odpowiedzialne są dane władze państwa, a więc to oni decydują o takich sprawach i to do nich jak coś należy zgłaszać się z różnego typu reklamacjami. Oczywiście rząd dzięki takiej polityce może dążyć w łatwiejszy sposób do realizacji wszystkich swoich celów gospodarczych, które sobie obrał na początku swojej kadencji, a więc jest to dla nich naprawdę istotna sprawa. Takie rządy przy polityce finansowej muszą podejmować wiele ważnych i co najważniejsze świadomych decyzji, a więc kształtować one będą ogólne dochody i wydatki państwa, a więc całkowity budżet. Mamy tutaj do czynienia z podziałem na politykę ekspansywną, czyli taką gdzie w gospodarce następuje spore ożywienie, poprzez różnego rodzaju ulgi takie jak obniżanie podatków i większe wydatki publiczne, ale także występuje tutaj pojęcie polityki restrykcyjnej. Wtedy mamy do czynienia z tym, że rząd danego kraju utrzymuje stale wysokie podatki i nie podwyższa wydatków publicznych, co jest na pewno negatywnie odbierane przez całe społeczeństwo. Jak więc widzimy polityka finansowa może być odbierana na wiele sposobów, ale muszą się tym zajmować specjaliści, aby wszystko idealnie było w porządku.