PFRON w odróżnieniu od PUP

W większości przypadków wszystko odbywa się bardzo podobnie, jednakże można tu wyróżnić kilka zasadniczych różnić. Przede wszystkim PFRON jest skrótem od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który to jest powiązany z Urzędami Pracy i również przyznaje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednakże w takiej sytuacji kwota może być znacznie wyższa, ponieważ bywają przypadki, iż przyznanych może zostać nawet około czterdziestu tysięcy złotych. Wszystko zależy od decyzji właściwego starosty i tego, w jaki sposób rozdysponuje on posiadaną kwotą. W takich wypadkach bardzo często brany jest pod uwagę dobry biznesplan, więc warto jest poświęcić jego przygotowaniu maksimum uwagi. Osoby z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności mają dzięki temu ogromną szansę na rozpoczęcie własnej działalności i spełnienie swoich marzeń. Owszem, proces starania się o dotację wcale nie jest krótki, jednak w wielu przypadkach okazuje się być niezwykle opłacalnym, gdyż dzięki wyższym dotacjom można zdziałać znacznie więcej. Większe pieniądze na rozwój oznaczają większe możliwości, również w kwestii udoskonalenia miejsca pracy i dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych, co bardzo często niesie za sobą większe koszta, ale i automatycznie znacznie więcej dostępnych miejsc pracy.