Odpowiedzialność za sukces firmy

Odpowiedzialność za sukces firmy

W nowoczesnym zarządzaniu coraz ważniejszy staje się pracownik, ale nie ze względów na humanistyczne zapatrywanie zarządzania a ze względu na jego indywidualne walory. Nie oznacza to wcale, że nagle w organizacjach międzynarodowych szeregowy pracownik będzie traktowany na równi ze swoimi menadżerami. Ale daje to wielkie możliwości jednostkom najbardziej utalentowanym i wyróżniającym się dla planu całego przedsiębiorstwa. W zachodnich korporacjach już od dekad przygotowuje się wieloletnie strategie personalne, które w sposób bardzo klarowny i metodologiczny podchodzą zarówno do oszacowania głównych celów organizacji, jak i przygotowania profilu idealnego pracownika na każde z dostępnych stanowisk, od sprzątaczki po prezesa. Działy odpowiedzialne za politykę personalną we współczesnych firmach rozbudowane są do rozmiarów zadziwiających niekiedy, ale wynika to właśnie ze świadomości, że firma jest tylko tak mocna, jak jej najsłabszy pracownik. Dążenie do całkowitej kontroli nad swoimi kadrami pozwala przedsiębiorstwu rozwijać się perfekcyjnie i nie martwić się zmiennymi warunkami na rynku pracy. Bo jeśli na rynku nie ma ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie, tym bardziej istotne jest pielęgnowanie swoich ekspertów i ich dokształcanie, wyróżnianie i przygotowywanie do pełnienia bardziej odpowiedzialnych ról.