Koszty założenia swojej firmy

Jeśli decydujemy się na założenie swojej firmy, czy to małe czy to dużej musimy liczyć się z kosztami. To jakie wydatki staną się udziałem naszej firmy na stałe zależy od rozmiaru prowadzonej działalności, jednak samo jej otwarcie wiąże się też z kosztami. W przypadku zakładania jednoosobowej firmy trzeba poczynić wszelkie formalności w urzędach. Samo uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej to koszt 100zł. By uzyskać numer Regon nie trzeba już wnosić żadnej opłaty. Wizyty w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń społecznych również są wolne od opłat, tam trzeba bowiem złożyć odpowiednie deklaracje o formie rozliczeń. Każda firma jednak musi mieć swoje konto, zatem bank jest kolejną instytucją jaką trzeba odwiedzić. O ile samo założenie rachunku jest zazwyczaj bezpłatne o tyle już przelewy i prowadzenie konto już wiąże się z opłatami. Kosztem początkowym jest tez oczywiście inwestycja na rozpoczęcie działalności. Dobrze jeśli dysponujemy taka kwotą bez konieczności pożyczania. Jednak nawet kiedy taka kwota nie jest w naszych rękach, można ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Jeśli ma się status osoby bezrobotnej, wówczas takiego wsparcia może udzielić właściwy naszemu zamieszkania Urząd Pracy. Jeśli jednak nie jesteśmy bez pracy, możemy ubiegać się o wsparcie z funduszy unijnych.