Jak zapełnić portfel inwestycyjny

Jak zapełnić portfel inwestycyjny

Dla początkującego inwestora, który tylko z grubsza orientuje się czym są akcje lub obligacje, może mieć problem z podejmowaniem decyzji w coraz bardziej skomplikowany obszarze rynków finansowych. Faktycznie jest to skutkiem powiększania się oferty papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Choćby tylko w przypadku obligacji mamy ogromnie poszerzony wybór papierów różniących się typem emitenta (państwo, prywatna firma lub np. gmina), okresem do wykupu (od roku do 10 lat) oprocentowaniem i wartością sprzedaży oraz długą listą dodatkowych opcji. Wiele emisji obligacji zawiera dodatkowe opcje zapisane w klauzuli, które dają emitentowi lub inwestorowi prawo do określonych działań. Są wśród nich obligacje z opcją sprzedaży lub wykupu, konwertyty (obligacje z możliwością zamiany na akcje). A przecież obligacje to stosunkowo nieskomplikowany rodzaj papierów wartościowych. Oferta jest tak bogata, że portfel inwestycyjny może tych środków nie pomieścić, a zarządzanie nim może być kłopotliwe. Tak więc często najlepszym rozwiązaniem dla indywidualnego inwestora może być skorzystanie z usług doradców finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych. Inwestowania w papiery wartościowe na pewno można się nauczyć, jednak lepiej nie robić tego na własnych błędach. Jednak emocje przy tym są niepowtarzalne.