Dwa etapy rozpatrywania wniosków

Fakt, że Unia Europejska jest hojna w przyznawaniu dotacji nie oznacza jeszcze, że łatwo jest je otrzymać. W większości przypadków składaniem wniosków zajmują się profesjonalne firmy, które bardzo dokładnie znają się na tym temacie. Oznacza to, że każdy nowy przedsiębiorca, który chce się ubiegać o dotacje unijne w celu założenia firmy, zdecydowanie powinien się zwrócić po poradę do profesjonalnej firmy. Komisje, które rozpatrują składane wnioski, bardzo istotną uwagę przykładają do dokładnego i rzetelnego ich złożenia. Faktem jest również, że nie zadbanie o to może być przyczyną odrzucenia wniosku. Ich rozpatrywanie odbywa się na podstawie dwóch etapów. W pierwszym z nich, tak zwanej ocenie formalnej, komisja dokładnie przygląda się kompletności złożonego wniosku. Jeżeli w tym etapie zostanie odrzucony, dalej już nie przechodzi i właśnie dlatego tak bardzo ważnym jest fakt dokładnego zwrócenia uwagi podczas kompletowania wszelkich dokumentów. Kiedy dany wniosek zostanie zakwalifikowany, przechodzi on do drugiego etapu, czyli oceny merytorycznej, gdzie rozpatrywana jest przydatność przedsięwzięcia, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jak również jego doświadczenie i wykształcenie, a także wiele różnych aspektów. Pierwszy etap nie oznacza otrzymanie dotacji, jak również pozytywne przejście drugiego.