Czym jest giełda

Czym jest giełda

Giełda papierów wartościowych jest rynkiem, dla którego przedmiotem dokonywanych transakcji są akcje przedsiębiorstw, obligacji skarbu państwa i firmowych, a także instrumenty finansowe np. opcje. Giełdy te zaczęły powstawać w XX między innymi dlatego, że przedsiębiorstwa potrzebowały pozyskać dzięki temu kapitał niezbędny do rozwoju. Giełda papierów wartościowych stała się poszukiwaną alternatywą dla banków, które nie chciały pożyczać firmom pieniędzy, uniemożliwiając w ten sposób ich dalszy rozwój. Z punktu widzenia firm obecny na giełdzie ta funkcja giełdy jest nadal istotnym powodem wejścia na rynek akcji. Z czasem znaczenie giełdy wzrosło do tego stopnia, że stała się swego rodzaju barometrem stanu gospodarki danego państwa, zmieniającej się kondycji gospodarczej. W dobie globalizacji indeksy giełdowe, jak nowojorski Dow Jones, są wskaźnikami koniunktury gospodarczej na świecie. Giełdy papierów wartościowych pełnią więc bardzo znacząca rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Zaś z punktu widzenia zwykłego obywatela giełda jest przede wszystkim atrakcyjnym miejscem do inwestowania pieniędzy. Nie znaczy, że jest przysłowiową maszynką do zarabiania, jak jeszcze do niedawna mogli sądzić niektórzy naiwni inwestorzy w Polsce. Krachy giełdowe nauczyły wielu z nich, że należy być ostrożnym.