Budowanie wielkiego biznesu

Budowanie wielkiego biznesu

W dzisiejszym świecie globalnego biznesu komunikacji stanowi o sile każdej organizacji i trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek międzynarodową korporacje, która byłaby w stanie przetrwać na rynkach bez odpowiedniej dbałości o przepływ informacji w obrębie własnych struktur. Jeśli zawodzi komunikacja pomiędzy pracownikami najniższego szczebla, kuleją najbardziej podstawowe działania związane z biznesem, jak chociażby realizowanie aktualnych zadań handlowych. Problemem mogą być jednak równie dobrze konflikty i nieporozumienia pomiędzy kierownikami i menadżerami wyższego szczebla, co niestety przeważnie grozi o wiele poważniejszymi konsekwencjami, jak nawet utrata wieloletnich kontrahentów czy przegranie ważnych biznesowych negocjacji. Odpowiednio zorganizowane firmy wiedzą także, jak ważny jest kontakt pomiędzy najwyżej położonymi jednostkami w organizacji a tymi na samym dole drabiny zależności. W każdej dużej firmie ocenia się okresowo wszystkich pracowników i na podstawie tychże ocen następnie rozdziela się premie lub awansuje i degraduje jednostki w hierarchii. Jest to naturalny i ważny proces, ale nie we wszystkich organizacjach ocena zakończona jest wyraźną i zrozumiałą dwukierunkową rozmową przełożone z pracownikami. Tam, gdzie zawodzi ta komunikacja, natychmiast narastają poważne dylematy i problemy.