Budowanie potęgi na rynku

Budowanie potęgi na rynku

Dzisiaj coraz głośniej mówi się o firmach, które nie są w stanie skutecznie walczyć o swoją przyszłość. Nie brakuje w mediach tematów ekonomicznych i opinia publiczna coraz lepiej orientuje się w realiach współczesnego rynku globalnego. Jest to o tyle ważne, że decyzje globalnych korporacji niejednokrotnie bardzo wyraźnie oddziałują na rzeczywistość przeciętnych ludzi. Politycy natomiast często są zupełnie bezradni wobec działania największych światowych inwestorów, gdyż w ogromnym stopniu pozostają uzależnieni od ich pieniędzy. Jeśli nie w sposób bezpośredni, to w sposób pośredni muszą zabiegać o kapitał dla własnej gospodarki, albowiem tylko to jest w stanie zapewnić partii rządzącej przychylność wyborców i wytrwanie w kolejnych wyborach. Porozumienie polityków z biznesem często bywa podważane z etycznego punktu widzenia, ale jednocześnie wyjątkowo wysoko ceni się polityków zdolnych do negocjowania z najbardziej wpływowymi biznesmenami. To pozwala liczyć na większe zainteresowanie kapitału międzynarodowego szukającego idealnych rynków na swoje dalsze inwestycje. Wysoko ocenia się więc te partie, które nie pozwalają na żadne układy z biznesem a jednocześnie potrafią wyraźnie negocjować warunki z partnerami handlowymi i prezentować swoją ofertę na rynkach w sposób atrakcyjny i pociągający.