Biznes w różnych postaciach

Biznes w różnych postaciach

Większość współczesnych firm przeżyło już recesję i wie, w jaki sposób musi radzić sobie w tej trudnej sytuacji. Rozmiary aktualnego kryzysu finansowego niewątpliwie zadziwiły wielu analityków i przede wszystkim, zaskoczyło samych polityków, którzy zapewne kompletnie nie przewidywali, że ich regularnie rozwijająca się gospodarka nagle wyhamuje nie z własnej winy, ale ze względu na globalne ostudzenie koniunktury. Załamanie się wzrostu gospodarczego w całej Unii Europejskiej uderzyło nie tylko w tych, którzy na co dzień płacą w Euro, ale wszystkich członków Unii oraz dość naturalnie w największych jej partnerów handlowych. To zrozumiałe, że eksport Unii spada wraz z problemami biznesowymi największych zagranicznych partnerów. Współczesne finanse to wielkie zależności między tysiącami połączonych podmiotów, które niestety nie zawsze mogą szybko reagować. Nawet jeśli jedna firma chce szybko wprowadzić zmiany, jest uzależniona od własnych dostawców i kontrahentów a także nabywców. W trakcie recesji cierpią nie tylko firmy – biznes kuleje głównie dlatego, że to konsumenci muszą mocno zaciskać pasa. Kupują i zamawiają zdecydowanie mniej, a to sprawia, że zwalnia swoje tempo cała gospodarka. Konsumenci z grubymi portfelami to gwarant niemal nietykalności gospodarki i silna klasa średnia przyczynia się do wzrostu PKB.