biuro rachunkowe Chorzów – Usługi faktoringowe

biuro rachunkowe Chorzów - Usługi faktoringowe

Obawiasz się wypłacalności swoich kontrahentów? Zdecyduj się na faktoring wierzytelności. Usługi faktoringowe oferowane są jednak tylko i wyłącznie dla nieprzeterminowanych zobowiązań i wierzytelności. Faktoring pozwala zachować płynność finansową, uwalnia również przedsiębiorcę od konieczności dochodzenia swych roszczeń. Tylko pod warunkiem jeśli zostanie wybrany faktoring pełny. W tej formie osoba skupującą nieprzeterminowane wierzytelności bierze również na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Rzecz jasna taka usługa swoje musi kosztować. Mowa więc o prowizji. Czy jest to opłacalne? Przy faktoringu pełnym tak, zwłaszcza gdy istnieje duże ryzyko co do niewypłacalności kontrahenta. Ponadto trzeba uwzględnić wysokość prowizji pobieranej przez firmę wykupującą wierzytelności. Zazwyczaj osoba nabywająca wierzytelności pokrywa 80 % wartości faktury. Jak przekonuje biuro rachunkowe Chorzów faktoring pełny przynosi z punktu widzenia przedsiębiorcy najwięcej korzyści. Wszędzie tam gdzie wystawiane sa faktury z odroczonym terminem płatności faktoring ma swoje uzasadnienie. Warto skorzystać z tej formy finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Obowiązek dochodzenia wierzytelności spada na kogoś innego.