Strategia inwestycyjna Carry trade

Strategia walutowa, o charakterze spekulacyjnym, która polega na zadłużaniu się w walucie kraju, o niskim oprocentowaniu oraz lokowaniu środków pieniężnych w walucie o wysokiej stopie procentowej. Wykorzystuje się w ten sposób różnice oprocentowania. Ma ona szanse powodzenia w stabilnym otoczeniu, gdzie nie ma wielkich ruchów walutowych i jest możliwe i programowalne zadłużanie się niskooprocentowane przy jednoczesnym inwestowaniu środków finansowych o wysokiej stopie zwrotu. Strategia ta wykorzystuje pewna prawidłowość, ze waluta krajów o wysokich stopach procentowych ma tendencje do umacniania się. Przykładowo pożyczamy jeny, których oprocentowanie w Japonii wynosi około 0,1%, by kupić obligacje australijskie. Jednak jak każda strategia jest obarczona ryzykiem walutowym. Zwłaszcza , że ostatnie dwa lata kryzysu na rynkach europejskich poważnie wpływają na ten typ strategii inwestycyjnej. Jeszcze do niedawna ten typ transakcji był wręcz bezpieczny, oparty w zasadzie na dwóch walutach amerykańskim dolarze oraz japońskim jenie. Tamtejsze banki zapewniały stabilizacje stóp procentowych bliskich zeru. Jednakże taka polityka walutowa doprowadziła w przeciągu kilu lat do kryzysu gospodarczego. Znaczenie dla strategii Carry trade mają prognozy makroekonomiczne. Zwłaszcza, że inwestorzy coraz częściej obstawiają, w jakim tempie kraje Europejskie będą się podnosić z kryzysu i czy warto zacząć inwestować za pomocą Euro.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.