Stopy procentowe NBP

Stopy procentowe NBP

Jak aktualnie przedstawia się oprocentowanie Narodowego Banku Polskiego odnośnie kursów walut? Jakich wskaźników można spodziewać się w najbliższym czasie? Wysokość stopy referencyjnej w ostatnim czasie znacznie spadła. Obecnie jej wysokość uplasowała się na poziomie 2,5%. Podobnie stało się ze stopą lombardową. Teraz jej wysokość to 4%. Analogiczna sytuacja nastąpiła w przypadku stopy depozytowej (1%) i redyskonta weksli (2,75%). Narodowy Bank Polski jest konsekwentny i przewidywalny w przypadku obniżania oprocentowania. Każdy ze wskaźników został obniżony dokładnie o 0,25 punktów procentowych. Jak wygląda stopa rezerwy obowiązkowej? Od dnia 4 lipca 2013 roku jej oprocentowanie wynosi 2,48%, co wiąże się ze zmianą o -0,23 punkty procentowe. NBP nie nalicza osobnej stawki od środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu. Natomiast aktualne oprocentowanie od środków złotowych i zgromadzonych w walutach zagranicznych plasuje się na poziomie 3,5%. Jest ono naliczane od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych. Ta stawka obowiązuje od dnia 31 grudnia 2012 roku. Wcześniej nie naliczano w tym przypadku osobnej kwoty. Wykresy poszczególnych stóp procentowych prezentują się bardzo podobnie, co dowodzi przewidywalności działań Narodowego Banku Polskiego. Dla inwestorów to dobry znak, ponieważ pozwala na dobre rozplanowanie działań.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.