Rynkowy kurs walutowy

Jeżeli cena jednej waluty wyrażona jest druga walutą mamy do czynienia z kursem walut. Transakcje walutowe odbywają się na rynku walutowym, gdzie występują składniki rynku takie jak popyt, podaż oraz cena. Rozróżniamy sztywny kurs walutowy, czyli nie podlegający wahaniom, ustalany przez organy państwowe, stały kurs walutowy, czyli ulega wahaniom jedynie wywołanym przez popyt i podaż, lecz jego wahania są ściśle określone oraz płynny kurs walut . Ten ostatni kształtuje jedynie popyt i podaż pieniądza, a organy państwowe w niego nie ingerują. Wprawdzie relacje kursów walut decyduje prawo rynku, gdzie o wysokości ceny decyduje zrównoważony popyt i podaż danej waluty względem innej. Jednak nie tylko obroty handlowe pomiędzy państwami uczestniczącymi w wymianie walut, wymiana usług zwłaszcza turystycznych przepływy technologii maja wpływ na regulację kursów walut. Także polityka walutowa państw, która ingeruje w system kursów walut. Kursy walut pełnia dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza z nich to funkcja informacyjna, która jest be spłatana i na bieżąco informuje o aktualnym kursie waluty. Jest pomocna przy wykorzystaniu przez przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji dot. importu i eksportu. Jest to istotny element przy planowaniu i zarządzaniu nie tylko na szczeblu państwowym lecz i niższym dla poszczególnych podmiotów gospodarczych. Druga funkcje jaka pełni kurs walut jest funkcja cenotwórcza polegająca na przenoszeniu układów cen z jednego państwa na drugi wraz z ekonomicznymi konsekwencjami.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.