Rozliczenia z tytułu podatku VAT

Jednostka, która jest płatnikiem podatku VAT może odliczać kwotę podatku VAT naliczonego od należnego. Jednak bardzo rzadko się zdarza, że te kwoty się wyzerują. Znacznie częściej dochodzi do różnic. W sytuacji, gdy podatek VAT naliczony, a więc obliczany podczas zakupu, jest wyższy od podatku VAT należnego, obliczanego podczas sprzedaży to powstaje należność od budżetu z tytułu podatku VAT. Tą nadwyżkę odlicza się w następnych latach lub podlega ona zwrotowi w pewnych, określonych przepisami prawa sytuacjach. Z kolei w chwili, gdy podatek naliczony jest mniejszy od należnego, powstaje zobowiązanie wobec budżetu. Podatnik jest zobowiązany uiścić to przelewem na konto Urzędu Skarbowego, w którym jest zarejestrowany. Takie rozliczenia są możliwe do przeprowadzenia jedynie na podstawie rejestrów VAT zakupu i rejestrów VAT sprzedaży. Takie rejestry zawierają spis wszelkich faktur wraz z opisem, kontrahentami, kwotami. Przedsiębiorstwo będące podatnikiem podatku VAT jest zobowiązane do prowadzenia takiej szczegółowej ewidencji. Nieumieszczenie chociażby jednej z faktur w którymś z wyżej wymienionych rejestrów może skutkować błędnymi wyliczeniami podatku do rozliczenia z Urzędem Skarbowym. To niesie za sobą kolejne konsekwencje. Księgowy musi być bardzo skrupulatny i sumienny, by do tego typu uchybień nie dochodziło podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.