Obligacje skarbowe i nie tylko

Obligacje skarbowe i nie tylko

Ze wszystkich możliwych sposobów inwestowania pieniędzy na rynku papierów wartościowych za najlepsze uznawane są obligacje, przynajmniej pod względem dwóch istotnych czynników – potencjalnego zysku i stopnia ryzyka, inaczej pewności jego osiągnięcia. Obligacje instrumenty finansowe będące papierami dłużnymi, dzięki którym emitujący je instytucja zdobywa kapitał, zobowiązują się wobec dłużnika do spełnienia określonych świadczeń finansowych. Emitentem obligacji może być podmiot publiczny, jak polski Skarb Państwa, miasto lub emitent prywatny jak przedsiębiorstwo. Istotnym kryterium dla inwestowania w obligacje jest okres wykupu, czyli termin, w którym emitent zobowiązany jest zwrócić dług, czyli wykupić obligacje. Z tego względu obligacje dzielimy na krótkoterminowe (z okresem wykupu do 1 roku), średnioterminowe (z okresem od 1 do 5 lat) oraz długoterminowe (z okresem wykupu powyżej 5 lat). W przypadku obligacji polskiego Skarbu Państwa okresy wykupu to 2, 3, 4, i 10 lat, a generalna zasada polega na tym, że im dłuższy jest ten okres, tym większe jest oprocentowanie. Dodatkowy rozróżnieniem jest podział na obligacje oszczędnościowe i rynkowe. Te pierwsze dostępne są tylko dla osób fizycznych, druga grupa nie ma ograniczeń dostępu i dopuszczone są do obrotu na giełdzie papierów wartościowych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.