Kupić akcje czy obligacje

Kupić akcje czy obligacje

Giełda papierów wartościowych jest w Polsce tworem stosunkowo nowym, który pojawił się w Polsce wraz przemianami gospodarczymi z przełomu lat 80 i 90 ubiegłego wieku. W istocie giełda to wynalazek stary jak sam kapitalizm, z początkami już w XVI stuleciu w Europie Zachodniej. Jednym z rodzajów giełd, rozróżnianych według zakresu rzeczowego dokonywanych transakcji jest giełda papierów wartościowych. Jest to rynek, na którym dochodzi do sprzedaży i kupna papierów wartościowych, takich jak akcje przedsiębiorstw o obligacje skarbowe i korporacyjne. Na giełdzie handluje się także instrumentami finansowymi spoza grupy papierów wartościowych, a więc opcjami czy kontraktami terminowymi. Transakcje dokonuje się za pośrednictwem domów maklerskich, zatrudniających maklerów oraz banków prowadzących działalność maklerską. Giełda warszawska jest instytucją publiczną, której forma prawna to spółka akcyjna. Większość akcji posiada w niej skarb państwa, planowana jest jednak sprzedaż akcji, które będą dostępne właśnie GPW. Giełda jest częścią rynku wtórnego, dla którego stronami transakcji są inwestorzy, a własność, która jest przedmiotem transakcji, została wcześniej wyemitowana przez firmę lub skarb państwa. Koniunkturę na giełdzie wskazuje indeks giełdowy obliczany na podstawie wyceny akcji wybranych spółek.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.