Kryteria przyznawania i mniejsze ograniczenia dotacji z PFRON

Okazuje się, że dotacje przyznawane przez Urząd Pracy i PFRON znacznie się od siebie różnią. W przypadku PFRON nie tylko kwota jest większa, ale nie ma konkretnie określonych ustawowo ograniczeń, odnośnie jej przeznaczenia. W tej kwestii warto jest zasięgnąć konkretnych informacji w lokalnym oddziale. Oczywiście, aby otrzymać dotację z PFRON należy być osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, jako bezrobotna, jak również nie korzystać z innych dofinansowań z PFRON i być osobą niekaraną za przestępstwa gospodarcze. Dotacja jest bezzwrotna, jednakże działalność gospodarczą należy utrzymać na rynku przez co najmniej dwa lata. Jeżeli danej osobie się to nie uda, cała dotacja musi zostać zwrócona, w terminie trzech miesięcy, wraz z określonymi ustawą odsetkami. Oczywiście, w związku z tym, że dotacja ta jest przyznawana przez PFRON, konieczny jest dokument, który potwierdza stopień niepełnosprawności osoby, która składa wniosek. W tym przypadku również brane są pod uwagę strategiczne punkty wykonanego biznesplanu i fakt, czy ma on szansę się powieść. Im lepszy biznesplan, tym większe prawdopodobieństwo, że dotacja zostanie przyznana. Ważne jest również doświadczenie zawodowe kandydata, ponieważ to ono może być kluczowym elementem sprawnego zarządzania powstającym właśnie przedsiębiorstwem.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

Both comments and pings are currently closed.