Jak nabyć obligacje

Jak nabyć obligacje

Obligacje tak samo jak akcje spółek można kupować na dwu rodzaju rynkach. Są to rynki zwane pierwotnymi i wtórnymi. Rynek pierwotny charakteryzuje się możliwością bezpośredniego zakupu obligacji od jej emitentów (czyli od osób lub środowisk, które je wystawiają). Rynek wtórny z kolei jest to na przykład giełda papierów wartościowych lub obrót pozagiełdowy. W przypadku zakupywania na giełdzie otwiera się przed nami możliwość zakupu obligacji Skarbu Państwa, obligacji komunalnych, spółdzielczych oraz korporacyjnych. Na rynku wtórnym wszelkie transakcje zawierane są po cenie rynkowej, która jest zależna od wartości nominalnej danej obligacji i wysokości gwarantowanych odsetek. Cena rynkowo przedstawia sobą wypadkową wahań które wynikać mogą z danej sytuacji gospodarczej lub nastrojów panujących obecnie na giełdzie. Jednak zmiany cen w przypadku obligacji są znacznie mniejsze niż wahania wynikające z zmian w cenach akcji. Wszystkie obligację mogą stanowić przedmiot publicznej obrotu również bez pośrednictwa firm zajmujących się działalnością maklerską. Wszelkie transakcje kupna oraz sprzedaży można zawierać na drodze umów cywilno-prawnych. By dokonać takiej transakcji należy razem z kupującym zgłosić się do domu maklerskiego gdzie powinniśmy przedstawić umowę sprzedaży oraz potwierdzenie zakupu.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.