Inwestorzy mali i duzi

Inwestorzy mali i duzi

Inwestor nie jedno ma imię, podobnie jak wiele jest rynków i strategii inwestycyjnych. Najliczniejsza grupa to inwestorzy indywidualni. Największym indywidualnym inwestorem na polskiej giełdzie Leszek Czarnecki, którego majątek ulokowany na giełdzie wynosi 9,2 mld zł. Największymi na świecie inwestorami kapitałowymi są Warren Buffet i George Soros. Inwestor różni się znacząco od spekulanta, ponieważ tworzy swój portfel w oparciu o przesłanki pogłębione analizą i zazwyczaj planowane na dłuższy okres czasu. Spekulant podejmuje mnóstwo decyzji w krótkim czasie, próbuje przewidywać zmiany na rynku i maksymalizować dzięki nim swój zysk. Stosuje się też kryterium czasu, który dla inwestycji wynosi przynajmniej rok. Obecnie granica między inwestycją a spekulacją coraz bardziej się zaciera. Dotyczy to także grupy inwestorów instytucjonalnych. Jest to podmiot o statusie osoby prawnej jak np. bank, fundusze emerytalne. Na największych światowych giełdach inwestorzy tego rodzaju odpowiadają za ponad połowę ich obrotu. Rozróżniamy także inwestora czynnego, który jest aktywny i bezpośrednio zaangażowany, uważnie obserwując rynek oraz inwestora biernego, który traktuje swój portfel inwestycyjny jako trwałą lokatę zapewniającą dochód w postaci dywidend, odsetek. Ważną rolę odgrywa też inwestor strategiczny.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.