Giełda towarów wartościwych

Giełda towarów wartościwych

Istnieje wiele rodzajów giełd jedne zajmują się sprzedażą akcji i obligacji zaś inne sprzedają fizyczne towary. Zazwyczaj taka giełda jest z góry zaplanowana i odbywa się w określonym miejscu i czasie. Zawierane są wtedy umowy kupna-sprzedaży towarów jednorodnych pod względem swojej, jakości. Najczęściej są to towary masowe, które posiadają wspólne cechy, które tworzą określone standardy. Podczas giełdy owe towary nie są dostępne, ponieważ nie ma ich w miejscu, w którym dokonuje się transakcji. Giełda to tylko miejsce gdzie sprzedający może porozumieć się i zawrzeć transakcję z kupującym. Odbiór towaru jest określony kontraktem, który kontrahenci podpisali i żeby wszystko było w porządku sprzedany towar musi posiadać cechy, które są opisane w zawartej umowie. Każda giełda posiada giełdowy skład towarowy, w którym to wszelkie towary są badane pod względem, jakości i deklarowanych przez producenta cech. Jeżeli wszystko się zgadza, wtedy towary są dopuszczone do obrotu i można swobodnie nimi dysponować. Podczas deponowania osoba dostaje od giełdy pokwitowanie, które jest dowodem na to, że towar został przyjęty i zaksięgowany. Co ciekawe takie pokwitowanie może być traktowane, jako papier wartościowy, a co za tym idzie każdy posiadający tego typu dokument może nim w dowolny sposób obracać i dokonywać z jego pomocą transakcji na giełdzie. Giełda towarowa ma kilka ważnych cech. Pierwsza to dopilnowanie jednorodnych dających się ujawnić standardy. Druga to trwałość zawartych na niej transakcji. Trzecia i ostatnia to to, że istnieje podaż i popyt określający zapotrzebowanie na dany towar lub grupę towarów. Bez tych trzech cech giełda towarowa nie jest w stanie funkcjonować w sposób uporządkowany i precyzyjny.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.