Giełda jako rynek dla inwestorów

Giełda jako rynek dla inwestorów

Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych stało się w Polsce popularnym sposobem lokowania pieniędzy. Granie na giełdzie w ostatnim dwudziestoleciu upowszechniło się i spowszedniało. W początkach kapitalizmu w Polsce giełda pobudzała masową wyobraźnię. Była uważana za swoiste Eldorado, dzięki któremu wtajemniczone grono osób potrafi zdobyć fortunę błyskawicznie i bez wysiłku. Dziś giełda, z warszawską na czele, jest po prostu jednym ze sposobów na pomnażanie pieniędzy. Pomnażanie lub ich stratę, ponieważ chyba nikt nie ma już wątpliwości, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem utraty pieniędzy. I w końcu giełda papierów wartościowych jest postrzegana jako twór, którym jest faktycznie. Giełda to rynek, na którym dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, do których zaliczamy akcje przedsiębiorstw, obligacje skarbowe i korporacyjne oraz operacje na instrumentach finansowych, nie zaliczanych do papierów wartościowych, takich jak warranty subskrypcyjne, opcje i certyfikaty inwestycyjne. Najbardziej popularne są akcje i obligacje. W Polsce działalność giełdy datuje się od utworzenia w 1991 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to jedna z największych giełd w Europie Środkowo- Wschodniej. Największą giełdą na świecie jest nowojorska NASDAQ.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.