Dywidenda, a cena akcji na giełdzie

Dywidenda, czyli część zysku spółki akcyjnej wypłacana posiadaczowi akcji przedsiębiorstwa. Przed wypłaceniem dywidendy musi nastąpić uchwalenie jej wypłaty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ustala się wówczas dzień wypłaty oraz dzień ustalenia prawa do otrzymania dywidendy. Do jej otrzymania konieczne jest posiadanie akcji z co najmniej trzeciego dnia roboczego sprzed daty ustalenia prawa do dywidendy. Wypłacana jest najczęściej w dwóch ratach raz w roku i jest to zysk lub jego część przeznaczony do podziału z poprzedniego roku obrachunkowego. Dywidenda ma znaczący wpływ na cenę akcji na giełdzie, gdyż po jej wypłacie kurs powinien spaść, bo część pieniędzy majątku przedsiębiorstwa został wyprowadzony na zewnątrz. Dlatego to spółki decydują czy pieniądze z zysku firmy zainwestować czy wypłacić w formie dywidendy posiadaczom akcji. Wysokość dywidendy zależy również od ilości posiadanych akcji przedsiębiorstwa przez danego akcjonariusza. Może się również tak zdarzyć, że posiadacz akcji nie ma ich zdeponowanych w biurze maklerskim. Najczęściej dotyczy to osób, które nabyły akcje na rynku pierwotnym lub otrzymały tzw. akcje pracownicze. Wówczas dywidendę mogą one odebrać bezpośrednio od biura maklerskiego, które prowadzi rejestr akcjonariuszy na użytek spółki emitującej akcje.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.