Czym są obligacje

Czym są obligacje

Obligacja jest to podobnie jak akcja danej firmy papier wartościowy. Jednak pojawia się tutaj istotna różnica. Dzięki posiadamy akcji zyskujemy prawo do udziału w majątku firmy, prawa takiego nie mamy w przypadku obligacji. Obligacja stanowi papier dłużny przez co jest narzędziem kredytu dla emitenta. W Polsce emisja obligacji zarówno przez przedsiębiorstwa jak i związki samorządowe stanowi jedną z form dzięki których instytucje te zdobywają fundusze na planowane zamierzenia inwestycyjne. Nawet Państwo gdy musi zdobyć środki finansowe na pokrycie założeń inwestycyjnych wypuszcza obligacje skarbowe. Obligacja jako papier wartościowy zakłada, że jej posiadacz znajduje się w związku z emitentem. Rozchodzi się tu o to, że emitent zobowiązuje się wobec posiadacza obligacji spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter zarówno pieniężny jak i niepieniężny. Emitent czyli podmiot, który emituje obligacje odpowiada swoim majątkiem przed ich posiadaczem. Dzięki temu nabywca obligacji posiada prawo do zwrotu pożyczonej kwoty w określonym terminie wraz z przynależącymi mu odsetkami lub jeśli świadczenie ma charakter niepieniężny przyznania mu pewnych praw jak na przykład udziału w przyszłych zyskach emitenta. Wszystkie obligacje posiadają określony czas emisji po którym następuje wypłacenie odsetek.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.