Ceny spółek giełdowych

Na giełdzie papierów wartościowych mamy do czynienia z notowaniami spółek z różnymi cenami. Cena firmy powinna mieć odzwierciedlenie w zyskach, wartości księgowej czy wypłaconej dywidendy. zdarzają się sytuacje przewartościowania spółki, w przypadku braku dużych zysków lub jej niedowartościowania. Ma to miejsce w przypadku gdy roczny zysk spółki przypadający na jedna akcję jest niewielki. Istnieje kilka metod wyceny spółki stosowanych również w przypadku wartościowania ceny jednej akcji wypuszczonej na rynek papierów wartościowych. Szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych, a następnie zdyskontowaniu to metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Sumując je otrzymuje się wartość firmy. Kolejna metoda to porównawcza zwana inaczej mnożnikowa. Określa się wartość przedsiębiorstwa porównując do podobnych firm notowanych na giełdzie lub przeprowadzonych transakcji kupna- sprzedaży. Najbardziej uniwersalną metoda wyceny jest metoda dochodowa. Polega na powiązaniu wartości firmy do generowanych przez nią zysków czy dywidend. Wyceniając stosuje się rożne rodzaje określenia jak wartość rynkowa, wewnętrzna czy giełdowa. Wycena przedsiębiorstwa służy celowi, dla którego się ją przeprowadza, a także zależy od dostępności danych, stanu spółki czy gospodarki. Metody porównawcze najczęściej stosują analitycy giełdowi oraz w bankowości inwestycyjnej przy wycenie spółek do fuzji i przejęć.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.