Archive for the ‘Obligacje’ Category

Zagrożenie w inwestowaniu w walutę

Zagrożenie w inwestowaniu w walutę

W przypadku inwestowania w walutę celem uzyskania zysku z zmiennych kursów występujących na różnych rynkach musimy liczyć się z opcjami, które są mniej lub bardziej ryzykowne. Do najpowszechniejszy w miarę bezpiecznych metod należy zakupienie bezpośrednie dużej ilości obcej waluty a następnie czekania na korzystne ustabilizowanie się kursów. W tym celu należy śledzić aktualne zmiany występujące […]

Jak inwestować w walutę?

Jak inwestować w walutę?

Od początku lat 90-tych wraz z zmianą ustroju obywatele naszego kraju stanęli przed legalną możliwością inwestowania w obce waluty. Dzięki zmianie podejścia politycznego pojawiła się sposobność do bezpośredniego zakupywania walut w celu ich późniejszej odsprzedaży. Dodatkowo zaciągano kredyty walutowe oraz zaczęto inwestować w fundusze inwestycyjne, które opierały się na zmiennych czynnikach wynikających z różnych kursów […]

Jak rozpocząć inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych

Jak rozpocząć inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych

Z roku na rok akcje pojawiające się na giełdzie zyskują na coraz większej popularności. Powodów jest wiele, przede wszystkim są to kuszące wizje wysokich zysków oraz oddziałujące na wyobraźnie rekordy cenowe. Z możliwości jakie prezentują korzysta coraz więcej obywateli. Jednak nie tylko obywatele są grupą czerpiącą korzyści. Do innych przedstawicieli należą między innymi inwestorzy giełdowi […]

Obrót walutami na rynku

Obrót walutami na rynku

Obca waluta często pozwala nam na efektywniejsze zrealizowanie planów inwestycyjnych. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku powiedzenia się inwestycji zagranicznej nasz zysk jest nieporównywanie większy po przeliczeniu uzyskanych środków na walutę rodzimą. Oczywiście wszystko jest uzależnione od danej sytuacji rynkowej oraz siły waluty krajowej. Budowanie kapitału inwestycyjnego przy pomocy zagranicznego kapitału może w przypadkach […]

Jak nabyć obligacje

Jak nabyć obligacje

Obligacje tak samo jak akcje spółek można kupować na dwu rodzaju rynkach. Są to rynki zwane pierwotnymi i wtórnymi. Rynek pierwotny charakteryzuje się możliwością bezpośredniego zakupu obligacji od jej emitentów (czyli od osób lub środowisk, które je wystawiają). Rynek wtórny z kolei jest to na przykład giełda papierów wartościowych lub obrót pozagiełdowy. W przypadku zakupywania […]

Czym są obligacje

Czym są obligacje

Obligacja jest to podobnie jak akcja danej firmy papier wartościowy. Jednak pojawia się tutaj istotna różnica. Dzięki posiadamy akcji zyskujemy prawo do udziału w majątku firmy, prawa takiego nie mamy w przypadku obligacji. Obligacja stanowi papier dłużny przez co jest narzędziem kredytu dla emitenta. W Polsce emisja obligacji zarówno przez przedsiębiorstwa jak i związki samorządowe […]

Jak zacząć inwestowania

Jak zacząć inwestowania

W ostatnich latach coraz więcej indywidualnych osób skłania się ku możliwości z korzystania z okazji na zysk jaką daje inwestowanie. W dobie globalnej komunikacji Internet stał się nowym i niezastąpionym nośnikiem wszelkich potrzebnych danych. Dzięki popytowi, który systematycznie wzrasta w ostatnich latach wobec rynku inwestycyjnego, możemy zauważyć powstawania dużej ilości specjalistycznych portali internetowych. Oferują one […]

Rynek walutowy oraz kursy

Rynek walutowy oraz kursy

Rynek walut w Polsce w ostatnich latach wykazuje tendencję rosnącą. Polacy coraz częściej inwestują swoje środki w zagranicznych spółkach oraz projektach. Oczywiście proces inwestycyjny działa w dwie strony. Zagraniczne firmy widząc potencjalne korzyści oraz warunki Polskiego rynku chętniej angażują swój kapitał inwestycyjny na naszym obszarze. Skutkuje to wpływaniem do obiegu krajowego znacznej ilości obcej waluty […]

Obracanie obligacjami skarbowymi

Obracanie obligacjami skarbowymi

W dzisiejszych czasach wielu ludzi szukając dodatkowego źródła dochodu zwraca się ku inwestowaniu jak i obrotowi na przykład obligacjami skarbowymi. Obligacje skarbowe w ostatnich latach zyskują szczególnie na popularności. Zapewniają one stabilną formę zysku i stopę zwrotu przy zainwestowanym kapitale. Popularną formą lokowania środków finansowym stały się szczególnie obligacje skarbu państwa – posiadają one stały […]

Inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie

W dzisiejszych czasach coraz większa część społeczeństwa zwraca się ku możliwości dodatkowego zarobku jaki umożliwia inwestowanie na giełdzie. Odsetek inwestujących wykazuje tendencję rosnącą w ostatnich latach, pokazuje to, że ludzie coraz bardziej przełamują schematyczny sposób myślenia o inwestowaniu. W tradycyjnym podejściu przeciętnej osoby inwestowanie kojarzy się przede wszystkim z przepastnymi rynkami gdzie potrzebna jest ogromna […]