Archive for the ‘finanse’ Category

Delegacja pracownika-podróż służbowa

Pracodawca może wysłać pracownika w podróż służbową na jakieś szkolenie, o to by wykonywał pracę w innym miejscu i w wielu innych celach. W zależności od tego, jakim transportem, przez jaki czas i w jakim miejscu ta delegacja ma się odbyć, istnieją różne metody obliczania zapłaty za nią. Jeśli pracownik jedzie własnym samochodem, może rozliczać […]

Księgowość internetowa dla biznesmena

Brak czasu, ciągłe zabieganie, dużo obowiązków, wyjazdów służbowych, niewielka wiedza z zakresu księgowości to zazwyczaj przyczyny tego, że przedsiębiorcy nie decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości. Często korzystają z usług biura rachunkowego lub samodzielnego księgowego. Bardzo popularnym sposobem stała się ostatnio księgowość internetowa. W Internecie można się natknąć na strony oferujące taką księgowość za stosunkowo […]

Główne zasady rachunkowości

Praca księgowego jest niezwykle odpowiedzialna i wymagająca ogromnej wiedzy. Do podstawowych aspektów, które trzeba wiedzieć należą podstawowe zasady rachunkowości. Prowadzenie księgowości, ewidencji, dekretacji, zestawień wymaga ich znajomości. Jedną z nich jest zasada memoriału. Polega ona na ujmowaniu wszelkich przychodów i kosztów występujących w danym okresie, nawet, jeśli nie dokonano za nie zapłaty. A więc ma […]

Samodzielna księgowość w firmie

Prowadzenie księgowości nie jest zarezerwowane dla osób, które ukończyły szkoły i studia księgowe lub specjalne kursy. Nie potrzebne też są żadne certyfikaty do jej prowadzenia. Może to robić każdy, kto ma podstawową wiedzę z zakresu finansów i jest sumienny i rzetelny. Najłatwiej jest prowadzić księgowość w małych firmach. Na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza charakteryzuje się […]

Wynik finansowy przedsiębiorstwa

Celem zakładania działalności gospodarczej przez większość podmiotów jest osiąganie korzyści finansowych. Wynik z działalności określa efekty, jakie udało się przedsiębiorstwu osiągnąć. Jeżeli kształtuje się na dodatnim poziomie, nazywa się go zyskiem, natomiast ujemny wynik oznacza stratę. Wynik finansowy netto jest bardziej złożonym wskaźnikiem. Po pierwsze należy podliczyć wszystkie przychody i koszty. Następnie od przychodów odejmuje […]

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przedsiębiorcy, którzy chcą realizować wraz z działalnością podstawową działalność socjalną na rzecz pracowników, mogą dokonywać odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Obowiązek taki jest nałożony na jednostki budżetowe i przedsiębiorstwa zatrudniające, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia. Rzeczą ciekawą jest to, że przedsiębiorcy mimo takiego obowiązku mogą odstąpić […]

Wykształcenie w zawodzie księgowego

Po zakończeniu podstawowej edukacji przychodzi czas na rozważenie planów na przyszłość. Wybór szkoły średniej może ułatwić osiągnięcie wymarzonego zawodu lub nieco oddalić tą perspektywę w czasie. Jeśli cele są ściśle sprecyzowane, warto wybrać szkołę, która w pewnym stopniu do tego przygotuje. Przykładowo, zawód księgowego wymaga dużej wiedzy. Najlepszą szkołą średnią przygotowującą do studiów jest technik […]

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

Jednostka, która jest płatnikiem podatku VAT może odliczać kwotę podatku VAT naliczonego od należnego. Jednak bardzo rzadko się zdarza, że te kwoty się wyzerują. Znacznie częściej dochodzi do różnic. W sytuacji, gdy podatek VAT naliczony, a więc obliczany podczas zakupu, jest wyższy od podatku VAT należnego, obliczanego podczas sprzedaży to powstaje należność od budżetu z […]

Zła sława kreatywnej księgowości

O kreatywnej księgowości mówi się zawsze wyłącznie w kontekście malwersacji i robienia dobrej miny do złej gry. To określenie kojarzy się z przekłamaniami w papierach i zgarnianiem pieniędzy dla siebie kosztem firmy i wszystkich ludzi z nią związanych. Tymczasem warto byłoby pomyśleć o pozytywnym znaczeniu takiego zwrotu. Księgowość nie musi być bowiem nudna. Pewne podstawy […]

Pieniądze ponad merytoryką

Coraz częściej dostrzega się przerost administracji w placówkach budżetowych i prywatnych. Konieczność sprostania licznym przepisom i formalnym wytycznym sprawia, że trzeba zatrudniać bardzo wielu ludzi odpowiedzialnych za sprawy finansowe. Coraz więcej osób kształci się w fakturowaniu i tego typu zadaniach, bo bez nich trudno wyobrazić sobie znalezienie dobrej pracy biurowej. Najważniejsze okazują się rachunki i […]