Bezpieczny i pewny zysk

Bezpieczny i pewny zysk

Obligacje to papiery wartościowe zaliczane do papierów dłużnych. W porównaniu do inwestowania w akcje spółek giełdowych, są o bezpieczniejszą metodą na osiąganie zysku. Nie dotyczą ich giełdowe wahania kursów, rynkowe załamania i kryzysy, spekulacje, którym podlegają akcje na giełdzie. Obligacje stanowią dla inwestorów źródło pewnego zysku, choć mniejszego niż giełda papierów wartościowych. Obligacje nie dają kupującemu żadnych praw współwłasności czy dywidendy. Zyskiem dla właściciela obligacji jest zapewniony przez obowiązek ich wykupu przez emitenta. Okres wykupu to inaczej termin zapadalność, po którym następuje jednorazowa płatność. Jej wysokość jest różna w zależności od oprocentowania, które dodatkowo może być stałe lub zmienne, uzależnione np. od stopy inflacji, jak to jest w przypadku obligacji emitowanych przez polski Skarb Państwa. Ważnym czynnikiem, który powinien być uwzględniany przez inwestora jest okres wykupu akcji. Stanowi on liczbę lat, w ciągu których emitent zobowiązał się do wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami. Wyjątkiem są obligacje zerokuponowe, które nie są oprocentowane i nie wypłacają odsetek. Największym emitentem obligacji jest skarb państwa, ale ten sposób zdobywania kapitału jest coraz częstszy wśród samorządów dużych miast oraz przedsiębiorstw.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.